هنر ورزشی گذر از موانع

NEWS / اخبار

UIPM enters into Memorandum of Understanding with FISO to oversee global Obstacle Sport movement

UIPM enters into Memorandum of Understanding with FISO to oversee global Obstacle Sport movement

رئیس اتحادیه بین المللی پنج گانه مدرن آقای شورمن برای ورود ورزش های بامانع در المپیک 2028 توافقنامه تاریخی با آقای یان آدامسون رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های بامانع با هدف مشترک ایجاد یک جنبش ورزشی با مخاطبان بیشتر

Read More

Official Message / پیام رسمی

UPCOMING EVENTS / رویدادها

بیستمین قهرمانی او-اسپرت کشور

بیستمین قهرمانی او-اسپرت کشور

26 الی 12 آذرماه ، اصفهان expired
کلاس داوری و مربیگری درجه 3 و 2

کلاس داوری و مربیگری درجه 3 و 2

14 الی 17 بهمن، همدان expired
کلاس داوری و مربیگری درجه 1

کلاس داوری و مربیگری درجه 1

20 الی 22 اسفند، تهران expired
سمپوزیوم جهانی وادا

سمپوزیوم جهانی وادا

1 الی 3 فروردین،لوزان، سوئیس expired

REPORTS / گزارش ها

قهرمانی استان  کمیته ی او-اسپرت مبارزه ای ( آکسایا) خراسان شمالی:

قهرمانی استان کمیته ی او-اسپرت مبارزه ای ( آکسایا) خراسان شمالی:

Read More
مسابقات قهرمان قهرمانان او-اسپرت استان سیستان و بلوچستان

مسابقات قهرمان قهرمانان او-اسپرت استان سیستان و بلوچستان

Read More
نتایج مسابقات قهرمانی او- اسپرت کارگران کشور (آقایان)

نتایج مسابقات قهرمانی او- اسپرت کارگران کشور (آقایان)

Read More

ANTI-DOPING / مبارزه با دوپینگ

تیم بانوان منطقه آزاد اروند در مسابقات او-اسپرت قهرمان قهرمانان جام فجر  رشته ایساتیس (او-اسپرت هنری) در آبادان

تیم بانوان منطقه آزاد اروند در مسابقات او-اسپرت قهرمان قهرمانان جام فجر رشته ایساتیس (او-اسپرت هنری) در آبادان

Read More
رقابت های چند جانبه  مردان و زنان کمیته های عبور از موانع ورزشی و هنری انجمن او-اسپرت در اصفهان:

رقابت های چند جانبه مردان و زنان کمیته های عبور از موانع ورزشی و هنری انجمن او-اسپرت در اصفهان:

Read More
دکتر حمیدی تشریح کرد؛ برنامه‌های معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش در سال95

دکتر حمیدی تشریح کرد؛ برنامه‌های معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش در سال95

Read More

GALLERY / گالری

STORE / فروشگاه

قهرمانی او-اسپرت ذهنی استان گیلان:

قهرمانی او-اسپرت ذهنی استان گیلان:

Read More
رقابت های چند جانبه  آقایان و بانوان کمیته ورزش های  ذهنی و تمرکزی در آبادان:

رقابت های چند جانبه آقایان و بانوان کمیته ورزش های ذهنی و تمرکزی در آبادان:

Read More
سومین نشست ستاد اجرایی کنفرانس جهانی گردشگری ورزشی

سومین نشست ستاد اجرایی کنفرانس جهانی گردشگری ورزشی

Read More

PARTNERS / همکاران