هنر ورزشی گذر از موانع

NEWS / اخبار

Official Message / پیام رسمی

UPCOMING EVENTS / رویدادها

بیستمین قهرمانی او-اسپرت کشور

بیستمین قهرمانی او-اسپرت کشور

26 الی 12 آذرماه ، اصفهان expired
کلاس داوری و مربیگری درجه 3 و 2

کلاس داوری و مربیگری درجه 3 و 2

14 الی 17 بهمن، همدان expired
کلاس داوری و مربیگری درجه 1

کلاس داوری و مربیگری درجه 1

20 الی 22 اسفند، تهران expired
سمپوزیوم جهانی وادا

سمپوزیوم جهانی وادا

1 الی 3 فروردین،لوزان، سوئیس expired

REPORTS / گزارش ها

قهرمانی استان  کمیته ی او-اسپرت مبارزه ای ( آکسایا) خراسان شمالی:

قهرمانی استان کمیته ی او-اسپرت مبارزه ای ( آکسایا) خراسان شمالی:

Read More
مسابقات قهرمان قهرمانان او-اسپرت استان سیستان و بلوچستان

مسابقات قهرمان قهرمانان او-اسپرت استان سیستان و بلوچستان

Read More
نتایج مسابقات قهرمانی او- اسپرت کارگران کشور (آقایان)

نتایج مسابقات قهرمانی او- اسپرت کارگران کشور (آقایان)

Read More

ANTI-DOPING / مبارزه با دوپینگ

تیم بانوان منطقه آزاد اروند در مسابقات او-اسپرت قهرمان قهرمانان جام فجر  رشته ایساتیس (او-اسپرت هنری) در آبادان

تیم بانوان منطقه آزاد اروند در مسابقات او-اسپرت قهرمان قهرمانان جام فجر رشته ایساتیس (او-اسپرت هنری) در آبادان

Read More
رقابت های چند جانبه  مردان و زنان کمیته های عبور از موانع ورزشی و هنری انجمن او-اسپرت در اصفهان:

رقابت های چند جانبه مردان و زنان کمیته های عبور از موانع ورزشی و هنری انجمن او-اسپرت در اصفهان:

Read More
دکتر حمیدی تشریح کرد؛ برنامه‌های معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش در سال95

دکتر حمیدی تشریح کرد؛ برنامه‌های معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش در سال95

Read More

GALLERY / گالری

STORE / فروشگاه

قهرمانی او-اسپرت ذهنی استان گیلان:

قهرمانی او-اسپرت ذهنی استان گیلان:

Read More
رقابت های چند جانبه  آقایان و بانوان کمیته ورزش های  ذهنی و تمرکزی در آبادان:

رقابت های چند جانبه آقایان و بانوان کمیته ورزش های ذهنی و تمرکزی در آبادان:

Read More
سومین نشست ستاد اجرایی کنفرانس جهانی گردشگری ورزشی

سومین نشست ستاد اجرایی کنفرانس جهانی گردشگری ورزشی

Read More

PARTNERS / همکاران