بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی او-اسپرت زنان کشور طبق مجوز های صادره از فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی  با حضور تیم های مختلفی از استانهای همدان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، اصفهان، خوزستان، مرکزی، و گیلان در بخش مبارزه ای در مورخ 28/7/1400 در یک رشته مبارزه ای ( آکسایا) در مرکز کشت و صنعت منوچهری در همدان  برگزار شد و نتایج ذیل حاصل گردید:

او-اسپرت یک انجمن چند ورزشی است که در دو تیپ ورزش های وارداتی و صادراتی از سال 1393 از وزارت ورزش و جوانان با یک پله ارتقاء از سبک اورینتال به انجمن او-اسپرت مجور فعالیت دریافت نموده و دارای زیر شاخه های ورزش های با مانع، ورزش های مبارزه ای، ورزش های آبی، هنری، ذهنی، توپی، تمرکزی و ذهنی است . در بخش ورزش های صادراتی بازی های بومی محلی از قبیل دوز ، الک دولک و پرتاب گوی(تیله) همراه با هنر عبور از موانع چاپارهاِی ایران قدیم که به صنعت ورزش رقابتی تبدیل گردیده به جهانیان عرضه می گردد و همچنین در بخش وارداتی ورزش های کره ای، ژاپنی و هلندی، و مشترکات ایران و فرانسه و انگلستان و ... سازماندهی و برگزار می گردد. دبیرخانه انجمن او-اسپرت کشور در همدان دایر است.

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی جوانان / وزن: 45- کیلو گرم

مقام اول: عسل رشیدی نژاد ( کردستان)

مقام دوم:نرگس شریفی ( خوزستان)

مقام سوم: تارا کرد زنگنه ( خوزستان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی جوانان / وزن: 48- کیلو گرم

مقام اول: آتنا قانونی ( اصفهان)

مقام دوم:رازین احمدی (اصفهان)

مقام سوم: مرضیه چراغی ( اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی جوانان/ وزن: 52- کیلو گرم

مقام اول: مریم بهمنی ( خوزستان )

مقام دوم: تارا البرزی ( خوزستان )

مقام سوم:ستایش رسولی ( اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی جوانان/ وزن: 56- کیلو گرم

مقام اول: هدیه غلامی ( اردبیل)

مقام دوم: فاطمه فراست ( اصفهان)

مقام سوم:فاطمه یوسفی ( اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی جوانان/ وزن: 60 – کیلو گرم

مقام اول:آهو فتحی ( اردبیل)

مقام دوم: زینب محمدی ( همدان)

مقام سوم: شادی باباخان نژاد (آذربایجان غربی)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی جوانان/ وزن: 64- کیلو گرم

مقام اول: فرزانه حسینی( کردستان)

مقام دوم: گلناز مهر کش( اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی جوانان وزن:64+ کیلو گرم

مقام اول: نازیتا مصطفوی ( کردستان)

مقام دوم: فائزه جعفری ( آذربیاجان غربی)

مقام سوم:ناهید امانی ( اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی بزرگسالان/ وزن: 48- کیلو گرم

مقام اول: سحر یزدانی ( اصفهان)

مقام دوم:اکرم راکیان مقدم (خوزستان)

مقام سوم: محدثه محمدی ( اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی بزرگسالان/ وزن: 52-کیلو گرم

مقام اول: زهرا نادری ( اصفهان)

مقام دوم: نگار محمد زاده ( کردستان)

مقام سوم: محدثه عزتی ( آذربایجان غربی)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی بزرگسالان/ وزن: 56- کیلو گرم

مقام اول: نگین کریمی ( کردستان )

مقام دوم: ندا دلریان ( لرستان)

مقام سوم: نگین مؤید ( اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی بزرگسالان/ وزن: 60- کیلو گرم

مقام اول:نیایش زمانی ( اردبیل)

مقام دوم: هاوژین صیدی قلعه گاه ( کردستان )

مقام سوم: فاطمه سلیمانی ( اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی بزرگسالان/ وزن:64- کیلو گرم

مقام اول: نکین احد پور ( اصفهان)

مقام دوم: سویبه شریفی ( کردستان )

مقام سوم:آیدا مرادی ( خوزستان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی بزرگسالان/ وزن:68- کیلو گرم

مقام اول: شیما رستم زاده (آذربایجان غربی )

مقام دوم: فاطمه محبی ( کرمانشاه)

مقام سوم: گلناز رستمی ( اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی بزرگسالان/ وزن:68+ کیلو گرم

مقام اول: الناز قربانعلی زاده ( آذربایجان غربی)

مقام دوم: نجمه محب محمدی (اصفهان)

مقام سوم: مریم رضا نژاد (اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی نوجوانان/ وزن: 32- کیلو گرم

مقام اول: مبینا وی پور ( کردستان)

مقام دوم: هستی فخری ( اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی نوجوانان / وزن: 40- کیلو گرم

مقام اول: اسما عبادی ( اردبیل)

مقام دوم:آوینا قربانی پور( اصفهان)

بخش ورزش های مبارزه ای /رشته آکسایا /رده سنی نوجوانان / وزن: 44- کیلو گرم

مقام اول: هونیا کریمی ( کردستان )

مقام دوم: آرمینا فنایی (آذربایحان غربی)

بخش ورزش های مبارزه ای/ رشته آکسایا / رده سنی نوجوانان / وزن: 56- کیلو گرم

مقام اول: آذین مصطفوی ( کردستان)

مقام دوم: مونا ویسی پور (کردستان)

مقام سوم: آسو اسمائیلی ( کردستان)

بخش ورزش های مبارزه ای/ رشته آکسایا/ رده سنی نوجوانان/ وزن: 60- کیلوگرم

مقام اول: دنیا عابدی ( کردستان)

مقام دوم: فاطمه ایزدی ( آذربایجان غربی)

مقام سوم: هستی قادری ( کردستان)