آکسایا (نبرد ترکیبی)

 بخش مبارزه ای

آکسایا(نبرد ترکیبی) دارای قابلیت اجرا برای اقایان

رئیس رشته آکسایا : محمدقاسم منوچهری

آدرس دفتر مرکزی: تهران، جنت آباد شمالی، سی و پنج متری مخبری، پلاک 197

تلفن:44622056

فاکس:44622054

ایمیل:manouchehri.iri@gmail.com

 

 آکسایا:

آکسایا یکی از سبکهای مبارزه ای او-اسپرت است که ترکیبی ازضربات استاندارد و مجاز مشت، لگد، زانو، و کلیه فنون پرتابی ایستاده و مشت چرخشی و درگیری در زمین است که مبارزات آن به صورت انفرادی در رینگ در 2 راند 2 دقیقه ای برگزار می گردد.ورزشکاران موظفند به استفاده از دستکشهای او- اسپرت(کلاس Aطبق تعریف بند 14 پارگراف دستکش).

محل مسابقه : روی رینگ یا سکو.

تجهیزات ایمنی ورزشکاران:محافظ سر(کلاه)محافظ شکم (هوگو)محافظ ساق و روی پا ، محافظ لثه، دستکش کلاس A، محافظ بیضه  ویژه مردان.

لباس ورزشکاران: یونیفرم رسمی او- اسپرت