کمیته ورزشهای بامانع/Obstacle Sports Committee
کمیته فنی داوری /Technical & Referees Committee

سرپرست کمیته : فرشاد شجری
دبیر کمیته : وحید کوچکی
اعضای کمیته: مهدی جوکار، داوود باقری،فوآد قادری، فاطمه عباسی، طاها شیخی، ساسان پرکان، فاطمه همدانی، عادله ستاری


 
کمیته ورزشهای ذهنی/ Mind Sports Committee
کمیته فنی داوری /Technical & Referees Committee

سرپرست کمیته : مریم عمیدی مهر
دبیر کمیته : بابک صفری
اعضای کمیته: فرشید محسنی، محبوبه عابدی، راحله عباسی، رضا اکبر زاده،

 

کمیته ورزشهای هنری/ Artistic Sports Committee
کمیته فنی داوری /Technical & Referees Committee

سرپرست کمیته: الهه شهرناز کیان
دبیر کمیته : کتایون ریاحی
اعضای کمیته:محبوبه حسنی، پریسا آسیایی، الهه شوفری، الهه فراهانی، سعاد شلهاوی زاده

 

کمیته ورزشهای مبارزه ای/ Combat Sports Committee
کمیته فنی داوری /Technical & Referees Committee

 

سرپرست کمیته: مرتضی جناتی
دبیر کمیته: محمد شعبانی
اعضای کمیته:حسین علیزاده، حسن حمزه، مهدی عودباشی، روزبه غلامپور، حسین قاموسی، محمود ریگی، بهروز سالاری، جواد عجم، مهرداد امانی

 

کمیته ورزشهای تمرکزی توپی / Ball Precision Sports Committee
کمیته فنی داوری /Technical & Referees Committee

سرپرست کمیته: معصومه منوچهری
دبیر کمیته:
اعضای کمیته: