کمیته بین‌المللی المپیک پنج ورزش دیگر را برای لس‌آنجلس 2028 تأیید کرد، اما بوکس به حالت تعلیق درآمد و ورزش های بامانع جایگزین سوارکاری در استایل پنجم پنتاتلون مدرن شد.

توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در اجلاس آی او سی در بمبئی رسماً اعلام کرد که پنتاتلون مدرن در بازی های المپیک دوام نمی آورد اگر ورزش های بامانع را جایگزین سواری نمی نمود.

کلاوس شرمان، رئیس با سابقه اتحادیه بین المللی پنج گانه مدرن، ادغام ورزشهای بامانع در پنتاتلون مدرن اقدام بسیار موفقی بود و اینک محصولی که می‌تواند ارزش فوق‌العاده‌ای به بازی‌های المپیک برای همه سازمان‌دهندگان آتی آن بیافزاید، منطبق با دیدگاه بارون پیر دو کوبرتن "ورزشی که ورزشکار کامل را بیازماید" ارائه کرده ایم. ما از کمیته بین‌المللی المپیک برای حمایت مستمرشان در این فرآیند سپاسگزاریم.

 

Mumbai, Friday, 13 October 2023

IOC approved five additional sports for Los Angeles 2028 but boxing back on hold and Obstacle replaced riding in the fifth style of the modern pentathlon.

Modern pentathlon would not have survived on the Olympic program if it had not dropped riding in favor of obstacle racing, IOC President Thomas Bach admitted ©UIPM

"The integration of obstacles in modern pentathlon has already proved to be highly successful and we now have a product that has the potential to add tremendous value to the Olympic Games for all future organizers, while respecting the vision of Baron Pierre de Coubertin to create a sport that examines the complete athlete. We are grateful to the IOC for their continued support during this process.

.

https://www.insidethegames.biz/articles/1141685/ioc-confirms-los-angeles-2028-sports#:~:text=Cricket%2C%20baseball%20and%20softball%2C%20flag,been%20restored%20to%20the%20programme.