دکتر حمیدی تشریح کرد؛ برنامه‌های معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش در سال95

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش بر تقویت، نقش و سهم فعالیت‌های تربیت بدنی در برنامه های آموزش و پرورش در سال جدید خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تربیت بدنی و سلامت مهرزاد حمیدی در تشریح برنامه‌های معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سال جدید، اظهارکرد: ارتقای کیفیت و کمیت اجرای درس تربیت‌بدنی و استمرار برنامه‌های المپیادهای درون مدرسه‌ای، کانون‌های ورزشی دانش آموزی ، برگزاری جشنواره‌های بازیهای بومی محلی، طرح مدرسه قهرمان، حیاط پویا، استانداردسازی فضا و تجهیزات ورزش دانش‌آموزی کشور و توانمندسازی و ارتقای نیروی انسانی درس تربیت‌بدنی در مدارس کشور از برنامه‌های سال جاری است.

وی افزود: راه‌اندازی نهضت داوطلبی، توسعه نظام مدیریت عملکرد، علمی و تخصصی نمودن فعالیت‌های تربیت‌بدنی و سلامت از راهکارهای توسعه ارتباطات و تعاملات درون و برون سازمانی آموزش و پرورش با نهادهای مرتبط با فعالیت‌های تربیت بدنی و سلامت کشور محسوب می‌شود.

حمیدی درخصوص برنامه‌های کیفیت بخشی آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: اجرای طرح‌های آموزش مهارت‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی، مدارس عاری از خطر، همکاری خانه و مدرسه، طرح «روی پای خودم» و «مدیریت کلاس درس با رویکرد پیش گیری» از برنامه‌های پیش رو در سال جاری خواهد بود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش از استقرار نظام مراقبت اجتماعی در مدارس خبر داد و گفت: پیاده‌سازی نقشه خطرپذیری مدارس وطرح مداخلات آموزشی و روانی اجتماعی ویژه دانش‌آموزان در معرض خطر، توسعه نظام مراقبت سلامت جسمانی و روانی دانش‌آموزان، تقویت آموزش مهارت و سواد زیستی و استقرار نظام سلامت، از دیگر برنامه‌های معاونت تربیت‌بدنی در سال جاری است.