اهمتان (نبرد نیمه آزاد)

 بخش مبارزه ای

اهمتان (نبرد نیمه آزاد) دارای قابلیت اجرا برای بانوان و آقایان

رئیس  رشته اهمتان :  ناهید جعفری فخار

آدرس دفتر مرکزی: همدان- شهرک الوند- خیابان گلستان- گلستان1 پ 15

تلفن:34252828

فاکس:342852828

ایمیل:manouchehri.iri@gmail.com

 

معرفی اهمتان (نبرد نیمه آزاد):

اهمتان یکی از سبکهای مبارزه ای او-اسپرت است که ترکیبی از ضربات استاندارد ومجاز مشت(فقط در بدن و در سر مجاز نمی باشد)، لگد، وکلیه فنون پرتابی ایستاده ای است و مبارزات آن به صورت انفرادی روی  تشک برگزار می گردد.

محل مسابقه: روی تشک استاندارد 

تجهیزات ایمنی ورزشکاران: محافظ سر(کلاه)محافظ شکم(هوگو)محافظ ساق و روی پا و لثه ها و دستکش کلاس B،سینه سینه ویژه زنان،محافظ بیشه ویژه مردان .

لباس ورزشکاران:یونیفرم رسمی او- اسپرت