توسعه او-اسپرت در ورزش کارگری کشور

Date : 1393-07-14

به گزارش روابط عمومی انجمن او-اسپرت کشور ، دیروز جلسه ای مشترک  فی مابین مجید حسین زادگان سرپرست فدراسیون ورزش کارگری و محمد قاسم منوچهری سرپرست انجمن او-اسپرت کشور  در دفتر انجمن او-اسپرت با حضور تنی چند از اعضای فدراسیون ورزش کارگری و انجمن او-اسپرت کشور برگزار شد.

هدف برگزاری جلسه فوق ایجاد تعامل و تهیه راهکار جهت توسعه ورزش کارگری در منطقه و همچنین توسعه او-اسپرت در جامعه ورزش کارگری کشور بود که نتایج مطلوبی حاصل شد.در این جلسه طرفین ضمن ابراز خرسندی از روند توسعه همکاریها آرزوی موفقیت برای یکدیگر نمودند.