دومین جلسه کارگروه کنفرانس جهانی گردشگری ورزشی

Date : 1392-08-29

به گزارش واحد روابط عمومی دبیرخانه فدراسیون جهانی او-اسپرت دومین جلسه کارگروه کنفرانس جهانی گردشگری با حضور آقای دکتر علیرضا اسفندیاری معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه آزاد همدان آقای غلامرضا خاکساری رئیس گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد همدان،آقای محمدقاسم منوچهری دبیرکل فدراسیون جهانی او- اسپرت،آقای بهنام افتخاریان رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان همدان،آقای رضا صفری شکوه کارشناس امورگردشگری اداره کل میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان همدان، و تنی چند از کارشناسان دانشگاه آزاد همدان امروز مورخ 29 آبان ماه92 دردفتر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد درهمدان برگزار شد.

دراین نشست درخصوص نحوه ی برگزاری کنفرانس جهانی گردشگری ورزشی و همچنین برگزاری مراسم، کارگاههای آموزشی،نحوه ی ثبت نام داوطلبین و اسکان میهمانان ویژه بحث و تبادل نظرشد. جلسه فوق به منظور هرچه با شکوه تر برگزار شدن رویداد فوق الذکر و با حمایت همه جانبه ی دانشگاه آزاد همدان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی همدان و فدراسیون جهانی او-اسپرت  وجمع کثیری از کارشناسان گردشگری استان سازماندهی خواهد شد.

شایان ذکر است که فدراسیون جهانی او- اسپرت اسپانسر اصلی برگزاری این رویداد مهم علمی گردشگری می باشد.