چهاردهمین جشن تاسیس فدراسیون جهانی عبور از موانع

Date : 1398-10-07

چهاردهمین جشن تاسیس فدراسیون جهانی او-اسپرت اینبار همزمان با رویداد ووف کریسمس گالا در مرکز گردشگری منوچهری در بخش عبور از موانع ورزشی ( تیرازیس زمستانی) با موفقیت برگزار شد و نتایج ذیل حاصل گردید.

دسته جوانان

 • مقام اول:محمدمهدی شیخیان سالار
 • مقام دوم:علی آقامحمدی
 • مقام سوم:یاسین محمدی رفاه

دسته بزرگسالان 60- کیلو گرم

 • مقام  اول:جوادقیاسوند
 • مقام دوم:مهدی اتابکی
 • مقام سوم:محمد مهدی رمضانی

دسته بزرگسالان 68- کیلو گرم

 • مقام اول:علیرضاکامرانی
 • مقام دوم:علی گیوه کش
 • مقام سوم:علیرضاسهیل توانا

دسته بزرگسالان 79- کیلو گرم

 • مقام اول:محمد خزلی
 • مقام دوم:میلادحیدری
 • مقام سوم:علی رحیمی

دسته بزرگسالان 79+ کیلو گرم

 • مقام اول:محمد رضا قربانی
 • مقام دوم:مرتضی شبابی افخم
 • مقام سوم:مجید شهبازی