مجمع عمومی انجمن او-اسپرت کشور در همدان برگزار شد

Date : 1398-04-15

مجمع عمومی انجمن او-اسپرت کشور در همدان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن او-اسپرت کشور، مجمع عمومی انجمن او-اسپرت کشور در مورخ 13 تیرماه سال جاری راس ساعت 16 با خوش آمدگویی دبیر مجمع دکتر جاسم منوچهری آغاز و سپس کاندیداهای هیات رئیسه انجمن ضمن معرفی خود برنامه های آتی جهت هدایت و تعالی انجمن را تشریح نمودند، و سرانجام مجمع با شمارش آرای اخذ شده راس ساعت 21:30 به کار خود پایان داد و نتایج ذیل حاصل گردید:

هیات رئیسه منتخب:

رئیس: دکتر بهروز کارخانه ای

دبیرکل: مجید آقاجانی

نایب رئیس: اکرم نقیبی فر

نایب رئیس: دکتر محسن عباسی

کارشناس خبره: دکتر جاسم منوچهری

عضو ارشد: دکتر مهرداد نادری فر

عضو ارشد: امیر خجسته

عضو ارشد: شهرام میرزایی