دومین سمپوزیوم ملی نقش او-اسپرت در توسعه صنعت گردشگری

Date : 1398-03-08

دومین سمپوزیوم ملی نقش او-اسپرت در توسعه صنعت گردشگری

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه ی او-اسپرت، دومین سمپوزیوم ملی نقش او-اسپرت در توسعه صنعت گردشگری طی روزهای 16 و 17 خردادماه در شیراز با همکاری فدراسیون جهانی او-اسپرت، انجمن او-اسپرت کشور و انجمن او-اسپرت استان فارس برگزار خواهد شد.
سخنران مدعو به این سمپوزیوم استاد محمد قاسم منوچهری بنیان گذار و دبیرکل فدراسیون جهانی او-اسپرت خواهد بود.