قهرمانی هنر ورزشی گذر از موانع انجمن او-اسپرت اصفهان

Date : 1397-12-20

مسابقات چند جانبه او-اسپرت (تیرازیس و ایساتیس):

مسابقات چند جانبه او-اسپرت هنری ( ایساتیس) و عبور از موانع ورزشی ( تیرازیس) طی روزهای 15 لغایت 17 اسفند ماه در سالن 17 شهریور شهر اصفهان با حضور تیم هایی از استان فارس، همدان، اصفهان و چهارمحال بختیاری برگزار شد و با قهرمانی تیم استان اصفهان به پایان رسید .