رقابت های چند جانبه کمیته های عبور از موانع ورزشی و هنری انجمن او-اسپرت در آبادان )آقایان و بانوان):

Date : 1397-11-17

رقابت های چند جانبه کمیته های عبور از موانع ورزشی و هنری انجمن او-اسپرت در آبادان )آقایان و بانوان):

به گزارش روابط عمومی انجمن او-اسپرت کشور: مسابقات چند جانبه او-اسپرت (جام فجر ) در منطقه آزاد اروند در رشته های تیرازیس، آمادای، ایساتیس و پارتیان طی روزهای دوم و سوم اسفند ماه سال جاری در آبادان برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می تواند جهت شرکت در رویداد مذکور با دفتر انجمن او-اسپرت کشور در همدان تماس حاصل کنند.

 

 

Abadan City Host of South Iranian Obstacle Sport championships (Male and Female):

As per report of OSAIRI public Committee: south Iranian Obstacle Sports championships as well as artistic Style competition under patronage of OSAIRI will be organized on 21st & 22nd February 2019 in Abadan the beautiful city of Iran.

For more information and registration please contact to Obstacle Sport Committee of OSAIRI.