مجمع عمومی فدراسیون جهانی او-اسپرت در همدان

Date : 1397-09-24

سیزدهمین مجمع جهانی او-اسپرت راس ساعت 11:30 درسالن کنفرانس شهید آووینی شهر همدان با پیام خوش آمدگویی محمد قاسم منوچهری بنیان گذار و دبیرکل فدراسیون جهانی او-اسپرت آغاز شد. دبیر مجمع دکتر جاسم منوچهری دبیرکل فدراسیون آسیایی او-اسپرت دومی فردی بود که با پیام خوش آمدگویی به حاضرین مجمع را رسماً آغاز نمود.

در فاز اول مجمع عمومی پس از پیام های خوش آمدگویی به اعضا توسط دکتر رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، دکتر بهروز کارخانه ای رئیس انجمن او-اسپرت ایران و رئیس فدراسیون آسیایی او-اسپرت ، آوو نینیکدو مشاور ورزشی رئیس جمهور فنلاند و نماینده او-اسپرت فنلاند، محمد حسن الدین عبید عضو کمیته موسسان ووف و نماینده او-اسپرت جنوب آسیا گزارشی از عملکرد دبیرخانه فدراسیون توسط دبیرکل ارائه شد.

در این نشست با حضور اعضای بخشی از بندهای اساسنامه تغییر کرد و با موافقت کل اعضا انتخابات برگزار شد و نتایج ذیل حاصل گردید:

 • رئیس: دکتر عادل شنفری ( عمان )
 • نایب رئیس ارشد/ دبیرکل: محمد قاسم منوچهری ( ایران)
 • نایب رئیس اروپا: کریستوس کریستودولو ( قبرس)
 • نایب رئیس آسیا/ اقیانوسیه: محمد حسن الدین عبید ( هندوستان)
 • نایب رئیس آمریکا: حمید لطافتی ( آمریکا)
 • کارشناس خبره/ عضو: دکترجاسم منوچهری ( ایران)
 • بازرس /عضو: حمیرا سید ( پاکستان)
 • مقرر گردید در مجمع عمومی بعدی نایب رئیس قاره آفریقا و خزانه دار و دو عضو علل بدل انتخاب گردند.

در فاز دوم مجمع پیشنهاد انتقال دفتر اروپایی ووف از آنتالیا به پافوس قبرس مطرح و با موافقت اعضا تصویب شد. افتتاح دفتر آمریکایی او-اسپرت در نیویورک به تصویب رسید و سپس خانم حمیرا سید از پاکستان در خصوص ضرورت توجه به امر آموزش مطالبی را بیان نمود.

نمایندگان با ایجاد شورای مشاوران در فدراسیون های قاره ای موافقت نمودند و کانون افسران توسعه فدراسیون جهانی او-اسپرت این اجازه را پیدا کرد تا 4 ایرانی را به عضویت کانون افسرانتوسعه فدراسیون جهانی او-اسپرت درآورد.

حمید لطافتی از برنامه های آتی او-اسپرت در آمریکای شمالی گفت و نمایندگان سوریه و افغانستان و پاکستان، و عراق نیز مطالبی در خصوص سازماندهی رویدادهای آتی ووف بیان نمودند.

در فاز سوم مجمع عمومی تقویم ووف در سال 2019-202 به شرح ذیل به تصویب نمایندگان رسید.

 • نشست شورای مشاوران او-اسپرت – تهران، ایران در دی ماه 1397
 • کورس جهانی مربیگری و داوری او-اسپرت – ازمیر، ترکیه در بهمن ماه 1397
 • جام جهانی او-اسپرت 2019 – پافوس، قبرس در اسفند ماه 1397
 • هفتمین قهرمانی زنان و مردان آسیا - اردبیل، ایران،در فروردین 1398
 • حضور نمایندگان ووف در مجمع عمومی گایسف و نمایشگاه اسپورت اکورد- گلدکوست، استرالیا در  اردیبهشت 1398
 • دوازدهمین قهرمانی او-اسپرت زنان و مردان جهان– تروزا، اسپانیا در تیرماه 1398
 • اولین فستیوال جهانی او-اسپرت 2019- اولیانوسک، روسیه در شهریورماه 1398
 • کنگره جهانی ورزش برای همه  2019- توکیو، ژاپن در مهرماه 1398
 • پنجمین قهرمانی او-اسپرت اوپن اروپا 2019- آنتالیا، ترکیه درآبان ماه 1398

مجمع عمومی راس ساعت 13:30 به کار خود پایان داد.