بیست و پنجمین قهرمانی او-اسپرت زنان و مردان کشور

Date : 1397-08-23

بیست و پنجمین قهرمانی او-اسپرت زنان و مردان کشور ( انتخابی تیم ملی ) جهت شرکت در رویداد های سال 2019 ، طی روزهای 20 و 21 آذرماه سال جاری ویژه بانوان و طی روز های 21 و 22 آذرماه ویژه آقایان در تمامی رده های سنی و استایل های مختلف در همدان با شرایط ذیل برگزار می شود.

broken heart شرایط برگزاری مسابقات کشوری - بانوان

broken heart شرایط برگزاری مسابقات کشوری - آقایان