بیست و چهارمین قهرمانی او-اسپرت مردان کشور

Date : 1397-01-07

اردبیل قهرمان بیست و چهارمین قهرمانی او-اسپرت مردان کشور:

به گزارش روابط عمومی انجمن او-اسپرت کشور بیست و چهارمین قهرمانی او-اسپرت مردان کشور در بخش های هنری، ذهنی، و رزمی طی روزهای سوم  لغایت پنجم اسفند ماه سال جاری در همدان با حضور 24 استان کشور برگزار شد ، و اردبیل به مقام قهرمانی این دوره از رقابتها دست یافت.