نوزدهمین قهرمانی او-اسپرت زنان کشور (بخش مبارزه ای) انتخابی تیم ملی برگزار شد

Date : 1396-12-06

نوزدهمین قهرمانی او-اسپرت زنان کشور (بخش مبارزه ای) انتخابی تیم ملی برگزار شد

به گزارش فاطمه حیدری دبیرکل انجمن او-اسپرت کشور نوزدهمین قهرمانی او-اسپرت زنان کشور با حضور 220 بانوی ورزشکار در سه بخش او-اسپرت مبارزه ای ( رشته های اسپدان، اهمتان و آکسایا) در چهار رده ی سنی در همدان به منظور انتخاب نفرات تیم ملی جهت اعزام به یازدهمین قهرمانی او-اسپرت جهان یونان در سوم و چهارم اسفند ماه سال جاری برگزار شد. وی افزود؛در این دوره از رقابت ها ورزشکارانی از استان های مختلف کشور و در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان با یکدیگر به رقابت پرداختند و نتایج مدال آوران به شرح ذیل اعلام شد.

مدالیست های او-اسپرت مبارزه ای (رشته اسپدان ):

تیمی بزرگسالان:

 • اول:منصوره کاظمی، آرمیتا طیبا، نیلوفر صالحی، مریم اسماعیلی، سمیه سلطانی (اصفهان )
 • دوم: مینا رفیعیان،محدثه یعقوبی،کیمیا یلمه،زهرا فیض احمدی،کیمیا رفیعی(چهار محال)
 • سوم:فاطمه ارجمند،نگاه قانعی زاده،لیلا بی تقصیر،فاطمه مختاری،طیبه معلمی (اصفهان)

تیمی جوانان:

 • اول:نگین عابدی،کوثر پور بافرانی، پریناز غلامی، فرحناز غلامی (اصفهان)
 • دوم:کمند شیری، فاطمه استکی، نازنین زهرا حداوند (اصفهان)
 • سوم:محدثه محمدی، فاطمه عامری، مرضیه رحمتی(اصفهان)

انفرادی نونهالان:

 • اول: فاطمه ویزواری (گلستان)
 • دوم:فاطمه محمدی (گلستان)
 • سوم:تینا مختاری (گلستان)
 • نوجوانان:
 •  اول:پرنیا صولت (چهارمحال)
 • دوم: ساناز مازندرانی (گلستان)
 • سوم:زهرا سلمانی پور (چهارمحال)

انفرادی جوانان:

 • اول:شکیبا عباسی (چهارمحال)
 • دوم:زهرا افراخته (چهارمحال)
 • سوم:شهربانو اسدی (گلستان)
 • بزرگسالان:
 • اول:مریم سلیمی فر (چهارمحال)
 • دوم:ساحل شفیعی (اصفهان)
 • سوم:صغری فرهادی (گلستان)

مدالیست های او-اسپرت مبارزه ای ( رشته اهمتان ):

وزن ۴۲- کیلوگرم:

 •  اول:عاطفه حسنی (خوزستان)
 • دوم:آتنا قانونی (اصفهان)
 • سوم:نرگس شریفی (خوزستان)

وزن ۴۶+ کیلوگرم :

 • اول:فاطمه فراست (اصفهان)
 • دوم:آیسان اسکندری (خوزستان)
 • سوم:زهرا سجادیان (فارس)
 • وزن ۵۶- کیلوگرم:
 • اول:زهرا چنگول (خوزستان)
 • دوم:زهرا فروغی (اصفهان)
 • سوم:فاطمه سجادیان (فارس)

وزن ۶۴+ کیلوگرم:

 • اول:فاطمه شیخوندی (اصفهان)
 • دوم:کوثر نجاتی (چهارمحال)
 • سوم:نجمه محمدی (اصفهان)

وزن ۵۶- کیلوگرم:

 • اول:محدثه محمدی (اصفهان)
 • دوم:زهرا رفعتی (اصفهان)
 • سوم:نرگس علیشاهی (اصفهان)
 • ۶۸+ کیلوگرم:
 • اول:فاطمه مصطفایی (اصفهان)
 • دوم:سمانه دهاقین (اصفهان)
 • سوم:نگین شاه ولی (خوزستان)

مدالیست های او-اسپرت مبارزه ای ( رشته آکسایا ):

نوجوانان وزن ۴۲- :

 • اول:فاطمه یاسین پور (خوزستان)
 • دوم:زهرا اسکندری (چهارمحال)
 • سوم:آسو فتحی (تهران)

نوجوانان وزن ۴۲+ :

 • اول:مبینا فریدنیا (خوزستان)
 • دوم:ساینا دم ساز (چهارمحال)
 • سوم:نازنین عالی پور(چهارمحال)

جوانان وزن 56- :

 • اول:ملیکا پرویزی (خوزستان)
 • دوم:مریم اشرفی (تهران)
 • سوم:فاطمه زکی (تهران)

جوانان وزن 64+ :

 • اول:نازلی خانی (تهران)
 • دوم:فاطمه کریم زاده (خوزستان)
 • سوم:نیلوفر علینژادی (خوزستان)

بزرگسالان وزن 60- :

 • اول:مینا عشرتی(تبریز)
 • دوم:نادیا امیرخیز(تبریز)
 • سوم:فاطمه اسکندری پور(سمنان)

بزرگسالان وزن 64- :

 • اول:نازنین زکی (تهران)
 • دوم:شیرین صدیقی(چهارمحال)
 • سوم:ساینا دربان حسینی (تبریز)

بزرگسالان وزن 68+ :

 • اول:نیوشا صنعت کار (تهران)
 • دوم:هانیه جاریانی (تهران)
 • سوم:ساینا بی غمان(تبریز)
 • سوم:مهرناز داوودی (خوزستان)