تبریز 2018-اولین سمپوزیوم ملی نقش او-اسپرت در توسعه صنعت گردشگری

Date : 1396-11-21

تبریز 2018-اولین سمپوزیوم ملی نقش او-اسپرت در توسعه صنعت گردشگری

منوچهری در مراسم افتتاحيه اولين سمپوزيوم ملي نقش او-اسپرت در توسعه صنعت گردشگري:

او-اسپرت به سرعت جهانی شد، اعضای فدراسیون جهانی او-اسپرت همه ساله به دلایل مختلف و به منظور حضور در رویدادهای بین المللی او-اسپرت که در اقصی نقاط ایران سازماندهی می شود از شهرهای مختلف ایران بازدید و بیشتر و بهتر از قبل با فرهنگ سرزمین پارس آشنایی پیدا می کنند.