دانش جویان خوزستانی بر بام قهرمانی او- اسپرت کشور

Date : 1394-11-17

دانش جویان خوزستانی بر بام قهرمانی او- اسپرت کشور

به گزارش روابط عمومی انجمن او- اسپرت کشور، بامداد امروز شنبه مورخ 17/11/94 سالن ورزشی جانبازان شهرستان بهبهان آئین توزیع جوائز ومدال قهرمانان را در دو بخش مدارس (متوسطه ) و دانشجویان و طی مراسم با شکوه اختتامیه رغم زد.

یکی از بزرگترین رویداد های انجمن او- اسپرت کشور با حضور 1003 نفر ورزشکار از 26 استان کشور در گروه آقایان و بانوان طی 4 روز رقابت نفس گیر سرانجام با قهرمانی میزبان در بامداد شنبه 17 بهمن ماه به پایان رسید.

برگزاری این دوره از قهرمانی او- اسپرت با استقبال بی نظیر خانواده بزرگ دانش آموزی و دانشجویی او- اسپرت کشور و میزبانی قابل تقدیرخوزستانی های خونگرم شرایط را برای برگزاری ششمین قهرمانی او-اسپرت آسیا دراین استان فرآهم نمود.

در واقع بهبهان از دوشنبه ظهر 12 بهمن ماه تا بامداد شنبه 17 بهمن ماه 94 میزبان شایسته ورزشکاران ،داوران و مربیانی بود که دربخش ذهنی ،در سالن هتل مارون ،بخش ساحلی در سواحل رودخانه بهبهان ،بخش هنری و رزمی در سالن جانبازان به رقابت پرداختند و سرانجام نتایج ذیل حاصل گردید.