منوچهری در نشست هم اندیشی فدراسیون ورزش های کارگری

Date : 1394-12-13

منوچهری در نشست هم اندیشی فدراسیون ورزش های کارگری

به گزارش روابط عمومی انجمن او-اسپرت کارگران کشور، اولین نشست هم اندیشی دکتر حسینی سرپرست جدید فدراسیون ورزش کارگری با روسای انجمن های ورزش کارگری کشور برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر حسینی ضمن تقدیر و تشکر از حضور روسای انجمن های ورزش کارگری، گزارشی از وضعیت فعالیت ورزش کارگری و فدراسیون در حال حاضر ارائه و بر همکاری و هماهنگی بیشتر با انجمن های ورزش کارگری برای پیشرفت و توسعه فعالیت ورزشی در بین جامعه هدف تاکید کرد.

سرپرست فدراسیون با اشاره به لزوم رسانه ای کردن فعالیت های ورزش کارگران و تلاش انجمن ها در این حوزه، بر اهمیت همگانی شدن ورزش در بین اعضای خانواده جامعه کارگری و همچنین الگو شدن فدراسیون از نظر ورزش همگانی در کشور تاکید و اضافه کرد؛ ورزش کارگری با توجه به امکانات و پتانسیل های موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نظر وچود 284 مجموعه فرهنگی ورزشی برای کارگران و همچنین بلحاظ امکانات ورزشی که کارخانجات سراسر کشور ظرفیت این را دارد که حتی جور تمام ورزش این کشور را بکشد.

دکتر حسینی همچنین ضمن تاکید مجدد بر استفاده از ظرفیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ارتقاء ورزش کارگری، از زحمات و تلاش مهندس حیدریان معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه در پیشبرد برنامه های مورد نظر فدراسیون قدردانی کرد.

در پایان این جلسه منوچهری رئیس انجمن او-اسپرت کارگران کشور گزارشی از عملکرد سال 94 این انجمن در حوزه کارگری به اعضای حاظر در جلسه ارائه نمود و از اعلام آمادگی تیم  ملی او-اسپرت کارگران کشور جهت حضور در پیکارهای جهانی او-اسپرت کارگران کشور  خبر داد.