سید ابوالفضل جلال مقدم رکورد ناشنوای گذر از موانع او- اسپرت کشور را ارتقاء داد.

Date : 1394-11-25

سید ابوالفضل جلال مقدم رکورد ناشنوای او- اسپرت کشور را ارتقاء داد.

 درجریان بیست و سومین قهرمانی او- اسپرت مردان کشور، چهره های  ناشنوای او-اسپرت کشور در  رقابتی  سخت در بخش آمادای  رودروی هم قرار گرفتند.

 در حالی که او- اسپرت نگاه ویژه ای به ناشنوایان جامعه خود دارد این سید ابوالفضل جلال مقدم بود  که با غلبه بر حریفان در سکوی قهرمانی ایستاد و رکورد ناشنوایان کشور را بار دیگر ارتقاء داد.

 فدراسیون جهانی او- اسپرت در آپریل 2018 نخستین قهرمانی او- اسپرت ناشنوایان جهان را در بوسان کره جنوبی سازماندهی خواهد نمود و به طبع آن انجمن او- اسپرت ج.ا. ایران در تکاپوی برگزاری اولین مسابقات قهرمانی او- اسپرت  ناشنوایان کشور در شهریور ماه 95 است.

به زودی اخبار کامل از طریق سایت این انجمن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.