برنامه ها ی انجمن او- اسپرت کارگاران کشوراعلام شد.

Date : 1394-11-26

برنامه ها ی انجمن او -اسپرت کارگاران کشوراعلام شد.

به گزارش سایت انجمن او -اسپرت کارگران کشور، برنامه عملیاتی این انجمن به فدراسیون ورزش های کارگری اعلام و اولین قهرمانی کارگران کشور و سپس برگزاری اردوهای تیم ملی در سال 94 و همچنین حضور در قهرمانی آسیا و قهرمانی کارگری جهان در سال 95 از مهمترین رویداد های این انجمن است که در دستور کارقرار گرفت.

دعوت از رئیس فدراسیون جهانی، برگزاری کورس آموزشی و راه اندازی لیگ او -اسپرت از دیگر برنامه های در دست انجام این انجمن به شمار می آید.

محمدرضا عبدی مدیر اجرایی انجمن او- اسپرت کشور این روزها در تکاپوی برگزاری اردوی تیم ملی و قهرمانی کارگران کشور در شهر همدان است که با ارسال گزارش به انجمن شرایط مطلوبی از میزبانی را فرآهم نموده است.