سید روح الله علوی شهردار نخل تقی عسلویه بعنوان رئیس کمیته گردشگری فدراسیون جهانی منصوب شد.

Date : 1394-09-23

سید روح الله علوی شهردار نخل تقی عسلویه بعنوان رئیس کمیته گردشگری فدراسیون جهانی منصوب شد.

به گزارش سایت خبری انجمن او-اسپرت کشور، دهمین مجمع عمومی او-اسپرت در سالن کنفرانس هتل کروندپلازا شهر آنتالیا با حضور 36 نفر از نمایندگان ارشد فدراسیون جهانی او-اسپرت برگزار شد و تصویب قوانین و مقررات کمیته گردشگری ورزشی ، کمیته داوری، تقویم ورزشی 2016-2017 از مهمترین دستاورد های نشست فوق بود.
در جریان برگزاری دهمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی او-اسپرت ، اولین نشست بین المللی شهرداران او-اسپرت دوست نیز با موفقیت برگزار شد و در این نشست سید روح الله علوی شهردار نخل تقی عسلویه بعنوان رئیس کمیته گردشگری فدراسیون جهانی منصوب شد، شایان ذکر است علوی از اعضای شورای راهبردی انجمن او-اسپرت کشور است که طی سنوات گذشته خدمات ارزنده ای را به جامعه او-اسپرت کشور عرضه نموده است. پس از انتصاب علوی بعنوان رئیس کمیته گردشگری ورزشی فدراسیون جهانی او-اسپرت مقرر شده تا اولین رویداد بین المللی جام خلیج فارس در بندر نخل تقی با حضور کشور های حوزه خلیج فارس سازماندهی شود.