پنجمین مجمع عمومی فدراسیون آسیایی

Date : 1394-02-28

پنجمین مجمع عمومی فدراسیون آسیایی

به گزارش روابط عمومی انجمن او- اسپرت :پنجمین مجمع عمومی فدراسیون آسیایی او- اسپرت طی روز های 29 و 30 اردیبهشت ماه 94 در سالن کنفرانس شهید آوینی همدان با حضور نمایندگان 14 کشور آسیای برگزار شد.

دراین مجمع که 19 نفرحق رای داشتند پس از2 جلسه پی درپی سرانجام اعضای ذیل را بعنوان هیات رئیسه فدراسیون آسیایی او- اسپرت انتخاب نمودند.

شایان ذکراست منوچهری بنیانگذار و دبیرکل فدراسیون جهانی او- اسپرت ریاست مجمع را برعهده داشت.

رئیس: دکتربهروز کارخانه ای (ایران)

نائب رئیس: رمی البانا(قطر)

نائب رئیس: عبدالواسی قیومی (افغانستان)

دبیرکل: جاسم منوچهری(ایران)

انتخاب خزانه دار به مجمع عمومی بعدی موکول شد.