جلسه مشترک مقامات انجمن او- اسپرت کشور با دکتر احمدی معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزارت ورزش و جوانان

Date : 1394-05-01

جلسه مشترک مقامات انجمن او- اسپرت کشور با دکتر احمدی معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزارت ورزش و جوانان

به گزارش روابط عمومی انجمن او -اسپرت کشور دیروز مورخ 94/4/30 جلسه ای فیمابین محمدقاسم منوچهری بنیانگذار و دبیرکل فدراسیون جهانی او- اسپرت و دکتر جاسم منوچهری دبیر کل فدراسیون آسیایی او- اسپرت با دکتر احمدی معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزارت ورزش وجوانان در دفتر معاونت وزارت ورزش و جوانان به منظور گزارش عملکرد فدراسیون جهانی و آسیایی او- اسپرت و پیوست های فرهنگی او- اسپرت (ورزش پارسیان اصیل) برگزار شد.

در این جلسه ابتدا دکتر جاسم منوچهری چکیده ای از عملکرد انجمن او-اسپرت کشور و فعالیت های این رشته در قاره کهن را بیان نمود و سپس محمدقاسم منوچهری بنیانگذار و دبیرکل فدراسیون جهانی او- اسپرت از روند روبه رشد توسعه همه جانبه او- اسپرت در 65 کشور عضو فدراسیون جهانی خبر داد و همچنین نگاه ویژه به پیوست های فرهنگی و اشاعه آداب و سنن ایرانیان درعرصه جهانی از جمله نکات حائز اهمیت درجلسه فوق بود که در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد.

در پایان دکتر احمدی معاون فرهنگی ،آموزشی و پژوهش وزارت ورزش و جوانان از عملکرد خوب خانواده او- اسپرت تقدیر و تشکر نمود و اعلام نمود که در تمامی عرصه های مرتبط با حوزه فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت ورزش وجوانان پشتیبان او- اسپرت خواهد بود.